Grażyna Majkowska

Pracownik Zakładu Języka Mediów

Doc. dr Grażyna Majkowska
Email: gmajkowska@poczta.onet.pl

O pracowniku

Adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa UW, współpracowniczka Polskiego Radia;

Z wykształcenia i zamiłowania frazeolog.

W Instytucie Dziennikarstwa UW prowadzi zajęcia z Języka Wypowiedzi Dziennikarskiej i Stylistyki Praktycznej.

Jedna z nielicznych, która wie, gdzie postawić przecinek!

W wolnych chwilach hoduje kaktusy.

Materiały do ćwiczeń przed sprawdzianem

[XML] Nazwiska (odmiana - najnowsze) [DOC] Nazwiska (odmiana) [RTF] Nazwiska 1
[DOC] Nazwiska 2

Język wypowiedzi dziennikarskiej

[DOC] Tematy prac semestralnych

Materiały do wykładu monograficznego

[DOC] Poezja we frazeologii
[DOC] Nowe frazy
[DOC] Nowa i stara frazeologia
[DOC] Kolory we frazeologii

Stylistyka praktyczna

Materiały do ćwiczeń:

Materiały do ćwiczeń

[DOC] Norma ortoepiczna
[DOC] Imiesłowowy równoważnik zdania
[DOC] Związek rządu
[DOC] Skróty i skrótowce (MDSD)
[DOC] Frezeologia (PZSD)
[DOC] Fleksja nazwisk polskich (PZSD)
[DOC] Fleksja nazwisk obcych (PZSD)
[DOC] Frazeologia (MDSD, ostatnie ćwiczenia)
[RTF] Przysłowia
[DOC] Nazwy geograficzne
[DOC] Somatyzmy
[DOC] Płeć we frazeologii
[DOC] Frazeologia i frazematyka